AgendaGodzina Prelegent Temat
09:30-10:00 - Rejestracja
10:00-10:15 - Powitanie
10:15-11:15 Bartłomiej Zass Windows Azure
11:15-11:25 - Przerwa kawowa
11:25-12:25 Bartosz Kierun Sharepoint Foundation 2010 - wprowadzenie dla programistów
12:25-12:35 - Przerwa kawowa
12:35-13:35 Daniel Dudek Tworzenie aplikacji dla Windows Phone 7
13:35-14:05 - Przerwa obiadowa
14:05-15:05 Marcin Najder Programowanie w języku F#
15:05-15:15 - Przerwa kawowa
15:15-16:15 Szymon Kobalczyk Programowanie interfejsów wielodotykowych w WPF
16:15-16:30 - Losowanie nagród i zakończenie

Jarrah theme by Templates Next | Designed by